ข่าวสารและประกาศ
images news
สดช. เร่งผลักดันหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐอย่างมีมาตรฐาน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 นายภุชพงค์ โนดไธสง…
ลงวันที่ : 10 มกราคม 2565
images news
“สดช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ” วันนี้ (วันที่…
ลงวันที่ : 20 ธันวาคม 2564
images news
15 ธันวาคม 2565 “พล.อ.ประวิตร” เคาะ 2.5 พันล้านบาทหนุนกองทุนดีอีปีงบ…
ลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2564
images news
สดช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งจัดทำเกณฑ์การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายภุชพงค์…
ลงวันที่ : 13 ธันวาคม 2564
images news
สดช. ในนามกระทรวงดีอีเอส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564…
ลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
images news
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
images news
สดช. ร่วมแสดงความพร้อม และความร่วมมือ รัฐ-เอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์บรอดแบนด์ ต่อยอดเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่…
ลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564
images news
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วันนี้ (24 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564
images news
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564…
ลงวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564
images news
สดช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำนโยบายและแนว ทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564)…
ลงวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564
images news
บอร์ดดีอี ไฟเขียวพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐรองรับกม.คุ้มครองข้อมูลฯ บอร์ดดีอี เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ตั้งเป้าดึงหน่วยงานรัฐเข้าใช้งาน…
ลงวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…
ลงวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล…
ลงวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564
images news
สถาบันการจัดการนานาชาติ (World Competitiveness Center แห่ง International Institute for…
ลงวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564
images news
ลดช. ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564
images news
ลดช. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔…
ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2564
images news
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ…
ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2564
images news
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ (Policy Lab) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม…
ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2564
images news
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน…
ลงวันที่ : 13 ตุลาคม 2564
images news
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)…
ลงวันที่ : 8 ตุลาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ