ข่าวสารและประกาศ
images news
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ…
ลงวันที่ : 20 กันยายน 2564
images news
ชัยวุฒิ” ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคมก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่เอ็นที 11 ก.ย.นี้ ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ NT…
ลงวันที่ : 9 กันยายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานอนุกรรมการการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร…
ลงวันที่ : 3 สิงหาคม 2564
images news
ดีอีเอส ลงนามสัญญา NT มอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหลังไทยคมสิ้นสุดสัมปทาน นับถอยหลังวันโอนกิจการไทยคม 4 และ 6…
ลงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564
images news
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564) นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา…
ลงวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564
images news
ดีอีเอส ชูเทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข และพลิกฟื้นเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่เชียงใหม่และภูเก็ต เมื่อวันที่…
ลงวันที่ : 22 กรกฎาคม 2564
images news
บอร์ดดีอี เคาะแผนปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ-ส่งต่อเน็ตหมู่บ้านให้ อปท. บอร์ดดีอี เคาะแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ โรดแมป 2 ปีแรกโฟกัส…
ลงวันที่ : 14 กรกฎาคม 2564
images news
สดช.จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ…
ลงวันที่ : 12 กรกฎาคม 2564
images news
สดช.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการส่งมอบและรับมอบโครงการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายชัยวุฒิ…
ลงวันที่ : 6 กรกฎาคม 2564
images news
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าพบหารือการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ APEC-ABAC-APFF Digital ID and Corporate E-KYC…
ลงวันที่ : 25 มิถุนายน 2564
images news
“บิ๊กป้อม” ไฟเขียวบอร์ดกองทุนดีอีตั้งคณะทำงาน กลั่นกรอง โครงการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน วันนี้ (23 มิถุนายน 2564)…
ลงวันที่ : 23 มิถุนายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการส่งมอบและรับมอบโครงการดาวเทียมสื่อสารตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ…
ลงวันที่ : 21 มิถุนายน 2564
images news
สดช. จัดประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (16 มิถุนายน 2564)…
ลงวันที่ : 16 มิถุนายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา…
ลงวันที่ : 14 มิถุนายน 2564
images news
สดช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564…
ลงวันที่ : 11 มิถุนายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน…
ลงวันที่ : 10 มิถุนายน 2564
images news
สดช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศในระยะยาว (ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564…
ลงวันที่ : 7 มิถุนายน 2564
images news
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)จัดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือ…
ลงวันที่ : 28 พฤษภาคม 2564
images news
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา…
ลงวันที่ : 27 พฤษภาคม 2564
images news
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา…
ลงวันที่ : 27 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ