ข่าวสารและประกาศ
images news
รองเลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. ให้เกียรติมอบรางวัล การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ "ROV FREE FIGHT BY…
ลงวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์…
ลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565
images news
ดีอีเอส ร่วมกับ สดช. จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand…
ลงวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565
images news
น้องออนดี้มีของมาแจก !!! เพียงร่วมสนุกตอบคำถามตามกติกาง่ายๆ ดังนี้ 1.กดติดตาม (Follow) Facebook FanPage…
ลงวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกล่าวเสวนาในงานสัมมนา "สมาร์ทซิตี้ กับ สมรรถนะการแข่งขันของเมือง" วันนี้ (24…
ลงวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565
images news
การประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 3/2565 วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์…
ลงวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) ครั้งที่ 9/2565 วันนี้…
ลงวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565
images news
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ! งานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล THAILAND 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด “THAILAND…
ลงวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565
images news
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 8/2565 วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2565) ศาสตราจารย์พิเศษ…
ลงวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)…
ลงวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565
images news
สดช. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา APSCO Leadership Development Forum และการประชุมคณะมนตรีองค์การ Asia…
ลงวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565
images news
สดช.ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ชูผลงานสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคร่วมมือ 11 ด้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค วันนี้ (15 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ สกมช. รับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ จากการสนับสนุนกองทุนดิจิทัล วันนี้ (15…
ลงวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565
images news
สดช. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพุทธสยาม (สีกัน) วันนี้ (14 พฤศจิกายน…
ลงวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565
images news
รองเลขาธิการ สดช. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการจัดอับดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยร่วมกับผู้บริหารจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565)…
ลงวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์นโยบายและแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…
ลงวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและรับฟังภารกิจการดำเนินงานของ…
ลงวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565
images news
รองเลขาธิการ สดช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคม และไอที รองรับการพัฒนาดิจิทัล และอีคอมเมิร์ซ ระยะเวลา…
ลงวันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565
images news
เลขาธิการ สดช. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนา “MOT Ready : ก้าวแห่งคุณค่า พัฒนาประสิทธิภาพ…
ลงวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ