ข่าวสารและประกาศ
images news
วันนี้ (5 กรกฎาคม 2565) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ…
ลงวันที่ : 5 กรกฎาคม 2565
images news
วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ…
ลงวันที่ : 27 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ…
ลงวันที่ : 23 มิถุนายน 2565
images news
โครงสร้างด้านเทคโนโลยี-ดิจิทัล ติดปีกความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD สวิตเซอร์แลนด์) รายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันประเทศทั่วโลก ประจำปี 2565 ไทยรั้งอันดับ…
ลงวันที่ : 23 มิถุนายน 2565
images news
นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่…
ลงวันที่ : 20 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…
ลงวันที่ : 16 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ…
ลงวันที่ : 16 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองหลักสูตรการพัฒนากําลังคนด้านดิจิทัล…
ลงวันที่ : 15 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัล…
ลงวันที่ : 13 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่…
ลงวันที่ : 9 มิถุนายน 2565
images news
สดช. แถลงผลสำเร็จ Digital Cultural Heritage ชี้วัฒนธรรมไทยไปไกลระดับโลกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยหลัก 4 ประการเมื่อวันที่…
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
images news
สดช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) นายภุชพงค์…
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
images news
สดช. สรุปผลแนวนโยบายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายปฏิบัติการ การถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติสู่รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์วันนี้ (20 พฤษภาคม 2565) ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน…
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ…
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
images news
สดช. จัดการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ…
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2565
images news
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร…
ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2565
images news
สดช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่ผู้ประเมินหลักสูตร สดช. จัดอบรมหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่…
ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2565
images news
สดช. - ศคธ. ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายภุชพงค์…
ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2565
images news
การประชุมการตรวจสอบภายในของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565…
ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2565
images news
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2565) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ…
ลงวันที่ : 28 พฤษภาคม 2565
images news
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ…
ลงวันที่ : 27 พฤษภาคม 2565
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ