Text Size A A A Officer images logo language images logo language
News
images news
เลขาธิการ สดช. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร <span…
announced on : November 7, 2023
images news
รมว.ดีอี นำทีมผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา <span…
announced on : November 6, 2023
images news
สดช. จัดเวทีแถลงผลการศึกษาของโครงการศึกษาและพัฒนาทักษะทางสังคม (Soft Skills) และทักษะดิจิทัล (Digital Skills) เพื่อรองรับการพัฒนาแห่งอนาคต…
announced on : November 3, 2023
images news
กองทุนดีอี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ ครั้งที่ 10/2566 <span…
announced on : November 3, 2023
images news
สดช. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ วันนี้…
announced on : November 3, 2023
images news
สดช. จัดกิจกรรมฝึกอบรมและจัดการแข่งขันการใช้สื่อ Social Media เพื่อสร้างทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร <br…
announced on : November 3, 2023
images news
สดช. จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2566 <span…
announced on : November 2, 2023
images news
สดช. จับมือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงนาม MOU ด้านการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ <span…
announced on : November 1, 2023
images news
สดช.จัดประชุมหารือแนวทางดำเนินการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ และโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต <br…
announced on : October 30, 2023
images news
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการและจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์ภาพรวมของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สดช. ครั้งที่ 3/2566   <span…
announced on : October 30, 2023
images news
รดช. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง "5G เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับประเทศไทย" <span…
announced on : October 30, 2023
images news
สดช. เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันเชิงสร้างสรรค์ อัปเวลแฟชั่นไทย...ด้วยดิจิทัล <span…
announced on : October 27, 2023
images news
ดีอี เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร …
announced on : October 26, 2023
images news
สดช. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ …
announced on : October 25, 2023
images news
รมว.ดีอี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด Top Executives ครั้งที่ 3/2566…
announced on : October 25, 2023
images news
สดช. เข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านกิจการอวกาศระหว่างประเทศ  วันนี้ (25 ตุลาคม…
announced on : October 25, 2023
images news
สดช. ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 <span…
announced on : October 20, 2023
images news
สดช. จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันนี้ (20 ตุลาคม…
announced on : October 20, 2023
images news
สดช. จัดประชุมรับฟังแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันนี้…
announced on : October 20, 2023
Office of the National Digital Economy and Society Commission
120 Moo 3, 9 floor
The Government Complex Commemorating His Majesty
Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 021421202
Fax : 021437962
Copyright © 2021 Office of the National Digital Economy and Society Commission