Text Size A A A Officer images logo language images logo language
News
images news
สดช. เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (MASTA 2023) และ ปริญญาเอก (DOCSTA 2023)…
announced on : January 27, 2023
images news
วันนี้ (26 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ…
announced on : January 27, 2023
images news
วันนี้ (26 มกราคม 2566) นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ค.ต.ป.ดศ.)…
announced on : January 27, 2023
images news
เลขาธิการ สดช. ตรวจเยี่ยม การดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่…
announced on : January 24, 2023
images news
วันนี้ (23 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทาง…
announced on : January 24, 2023
images news
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 วันนี้ (20 มกราคม…
announced on : January 24, 2023
images news
วันนี้ (24 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา…
announced on : January 24, 2023
images news
สดช. เชิญชวนผู้สนใจสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในแผนก Program Operation and…
announced on : January 24, 2023
images news
วันนี้ (18 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ…
announced on : January 19, 2023
images news
วันที่ 19 มกราคม 2566 นายภุชพงค์ โนดไธสง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาแผนการส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่…
announced on : January 19, 2023
images news
วันนี้ (19 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาคลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…
announced on : January 19, 2023
images news
วันนี้ (17 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ…
announced on : January 17, 2023
images news
วันนี้ (14 มกราคม 2566 ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา…
announced on : January 16, 2023
images news
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร…
announced on : January 16, 2023
images news
วันนี้ (12 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาคลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคใต้)…
announced on : January 16, 2023
images news
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช. ) ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566…
announced on : January 16, 2023
images news
วันนี้ (16 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความรู้…
announced on : January 16, 2023
images news
การเยี่ยมชมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ วันนี้ (11 มกราคม 2566) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ…
announced on : January 13, 2023
images news
เลขาธิการ สดช. ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย วันนี้ (9 มกราคม…
announced on : January 10, 2023
images news
เลขาธิการ สดช. เยี่ยมชมความพร้อมสำหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1…
announced on : January 10, 2023
Office of the National Digital Economy and Society Commission
120 Moo 3, 9 floor
The Government Complex Commemorating His Majesty
Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 021421202
Fax : 021437962
Copyright © 2021 Office of the National Digital Economy and Society Commission