Text Size A A A Officer images logo language images logo language
News
images news
สดช. ในนามกระทรวงดีอีเอส เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564…
announced on : November 29, 2021
images news
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน…
announced on : November 29, 2021
images news
สดช. ร่วมแสดงความพร้อม และความร่วมมือ รัฐ-เอกชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์บรอดแบนด์ ต่อยอดเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่…
announced on : November 29, 2021
images news
สดช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน วันนี้ (24 พฤศจิกายน…
announced on : November 24, 2021
images news
ดีอีเอส ร่วมหารือผู้แทนระดับสูงด้านการทูตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564…
announced on : November 22, 2021
images news
สดช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกับพันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำนโยบายและแนว ทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564)…
announced on : November 19, 2021
images news
บอร์ดดีอี ไฟเขียวพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐรองรับกม.คุ้มครองข้อมูลฯ บอร์ดดีอี เห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ตั้งเป้าดึงหน่วยงานรัฐเข้าใช้งาน…
announced on : November 18, 2021
images news
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…
announced on : November 12, 2021
images news
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัล…
announced on : November 12, 2021
images news
สถาบันการจัดการนานาชาติ (World Competitiveness Center แห่ง International Institute for…
announced on : November 10, 2021
images news
ลดช. ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน…
announced on : November 9, 2021
images news
การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผ่านกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบายสาธารณะ (Policy Lab) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม…
announced on : October 29, 2021
images news
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ…
announced on : October 29, 2021
images news
ลดช. เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔…
announced on : October 29, 2021
images news
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน…
announced on : October 13, 2021
images news
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)…
announced on : October 8, 2021
images news
“พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ รมว.มหาดไทย, รมว.ดีอีเอส, รมว.แรงงาน,…
announced on : October 7, 2021
images news
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ…
announced on : September 27, 2021
images news
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ…
announced on : September 20, 2021
Office of the National Digital Economy and Society Commission
120 Moo 3, 9 floor
The Government Complex Commemorating His Majesty
Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong,Khet Laksi Bangkok 10210
Phone : 021421202
Fax : 021437962
Copyright © 2021 Office of the National Digital Economy and Society Commission