ชุดข้อมูลที่ 2: นิติบุคคล (Company Register) - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
องค์กร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star
images zip   

ชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • 1. ชื่อนิติบุคคล

  • 2. ที่ตั้งนิติบุคคล

  • 3. เลขทะเบียนนิติบุคคล

ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star

{{cur_meta.download_num | number}} download
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
« »
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
พจนานุกรมข้อมูล
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f89e4310-2f68-45c4-ac40-a52b8e3334ec
วันที่สร้างชุดข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ไม่มี
หมวดหมู่
  • นิติบุคคล (Company Register)
ใบอนุญาต
ogl
ชื่อผู้ติดต่อ -
อีเมลผู้ติดต่อ -@onde.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 พฤษภาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ