ชุดข้อมูลที่ 4: คุณภาพอากาศ (Air Quality) - กรมควบคุมมลพิษ
องค์กร : กรมควบคุมมลพิษ
ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star
images zip   

ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ข้อมูลคุณภาพอากาศรายวัน

ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star

{{cur_meta.download_num | number}} download
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
« »
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
พจนานุกรมข้อมูล
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 12e19374-1960-4eca-85a0-b4cd65bf3327
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ มี
หมวดหมู่
  • คุณภาพอากาศ (Air Quality)
แท็ค คุณภาพ อากาศ
ใบอนุญาต
ogl
ชื่อผู้ติดต่อ -
อีเมลผู้ติดต่อ -@onde.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 กันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ