ชุดข้อมูลที่ 13: โควิด-19 (Covid19)
องค์กร : กรมควบคุมโรค
ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star openness rating star
images zip   

ชุดข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วย

  • ข้อมูลโควิด 19 ประจำวัน
  • ข้อมูลสรุปตามช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/01/20)

ระดับการเปิดเผยข้อมูล : openness rating star

{{cur_meta.download_num | number}} download
มุมมอง :
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
« »
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
พจนานุกรมข้อมูล
ฟิลด์ ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 349b4100-a55d-43a9-adc2-cf5e34e0fabe
วันที่สร้างชุดข้อมูล 5 เมษายน 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
หมวดหมู่
  • Covid-19
แท็ค covid covid-19 covid19 กรมควบคุมโรค โควิด โควิด-19 โควิด19
ใบอนุญาต
ogl
ชื่อผู้ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อีเมลผู้ติดต่อ info@th-stat.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 สิงหาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 021421202
โทรสาร : 021437962
อีเมล : pr.onde@onde.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ